Pokaz iluzji w Poznaniu

23 czerwca w Poznaniu w hotelu **** Andersia odbyA�o siA� Walne Zgromadzenie czA�onkA?w Polskiego ZwiA�zku Firm Deweloperskich. CaA�odniowe spotkanie koA�czyA�a uroczysta kolacja. AtrakcjA� wieczoru byA� pokaz iluzji. Po wystA�pie scenicznym, odbyA� siA� pokaz mikroiluzji pomiA�dzy stolikami goA�ci.

 

 

Profesjonalny wystA�p Iluzjonisty. PoznaA�, Warszawa, WrocA�aw, GdaA�sk, KrakA?w.

Comments are closed.